IELTS Insights – Writing- Post 6 – Bài viết mẫu đề Writing Task 2 ngày 1/ 12/ 2018

BÀI MẪU CHO ĐỀ IELTS WRITING TASK 2 NGÀY 1/ 12/ 2018 Some people believe that students in school should study in groups to learn better. Other people think that school students should study alone. Discuss both views and give you own opinion. Chào các bạn, Mình xin chia sẻ với các bạn bài tham […]

Read More IELTS Insights – Writing- Post 6 – Bài viết mẫu đề Writing Task 2 ngày 1/ 12/ 2018
December 8, 2018

19 Comments

IELTS Insights – Writing and Speaking – Dùng THEY, THEM, THEIR, THEMSELVES cho SỐ ÍT (Singular Nouns). Bạn đã biết chưa?

Cách dùng THEY, THEM, THEIR, THEMSELVES cho SỐ ÍT (Singular Nouns) Chào mọi người, ý tưởng cho bài viết này bắt nguồn từ một câu hỏi khá thú vị từ học viên – Thầy, giờ em nói “A job candidate needs to make sure that … qualified for the position” thì chỗ đó […] phải […]

Read More IELTS Insights – Writing and Speaking – Dùng THEY, THEM, THEIR, THEMSELVES cho SỐ ÍT (Singular Nouns). Bạn đã biết chưa?
December 5, 2018

485 Comments