IELTS Insights – Writing and Speaking – Một từ hữu dụng cho ngăn cấm từ chính phủ

Nếu đã học IELTS đủ lâu, chắc nhiều bạn được yêu cầu phải phân tích những vấn đề xã hội. Theo đó, bạn được yêu cầu phải đưa ra những giải pháp phù hợp. Thông thường, mình sẽ nói đến những chính sách ngăn cấm từ chính phủ. Trong chia sẻ này, thầy sẽ chỉ […]

Read More IELTS Insights – Writing and Speaking – Một từ hữu dụng cho ngăn cấm từ chính phủ
September 21, 2021

296 Comments

IELTS Insights – Writing and Speaking – Một từ hữu dụng cho Trải nghiệm tiêu cực

Trong IELTS, sẽ có rất nhiều lần bạn phải nói đến những vấn đề cuộc sống và xã hội. Do đó, một Động từ để mình dùng cho hầu hết các trường hợp này sẽ rất hữu dụng. Trong bài này, thầy chia sẻ cho các bạn một cụm từ. Bạn có thể dùng khi […]

Read More IELTS Insights – Writing and Speaking – Một từ hữu dụng cho Trải nghiệm tiêu cực
September 21, 2021

6 Comments