IELTS Insights – Reading – Post 3 – Multiple choice, a tricky question.

💡 IELTS Insights: Một câu hỏi khá đánh đố (nhưng hay) cho Multiple choice 💡 Đoạn trích từ bài đọc Essentially, the argument couldn’t be simpler. On one side are those who say that the business* will die if it doesn’t change. On the other are those who say it will die if it does. What’s […]

Read More IELTS Insights – Reading – Post 3 – Multiple choice, a tricky question.
August 21, 2018

196 Comments

IELTS Insights – Reading – Post 2 – Yes/ No/ Not given, một câu hỏi thú vị và nhiều bài học hay

🎁 IELTS Insights: Yes/ No/ Not given, một câu hỏi quá hay!!!🎁 Qua tiêu đề bài viết, có lẽ sẽ em thấy thầy hơi overexcited (Tạm dịch: phấn khích thái quá :v). Tuy nhiên, đây chắc là một trong những câu hỏi thầy thấy thú vị nhất từ trước giờ. Lý do là vì nó khá tricky […]

Read More IELTS Insights – Reading – Post 2 – Yes/ No/ Not given, một câu hỏi thú vị và nhiều bài học hay
August 14, 2018

306 Comments

IELTS Insights – Reading – Post 1 – Tip làm bài dạng Matching Headings trong Reading

☀️ IELTS Insights: Tip chọn đáp án chính xác cho bài Matching Headings☀️ Trong bài này thầy chia sẻ một Tip hữu dụng cho dạng Matching Headings. Đặc biệt, đây là giải pháp cho một tình trạng thường gặp. Đó là, khi em chọn đáp án em thấy rất đúng, nhưng kết quả lại cho thấy […]

Read More IELTS Insights – Reading – Post 1 – Tip làm bài dạng Matching Headings trong Reading
July 8, 2018

235 Comments