IELTS Insights – Writing- Post 5 – Bài viết mẫu đề Writing Task 2 ngày 1/ 11/ 2018

BÀI MẪU CHO ĐỀ IELTS WRITING TASK 2 NGÀY 1/ 11/ 2018 Cycling is healthier and environmentally friendly form of transport . Nevertheless, cycling is getting less popular. What are the reasons of this trend? What can be done to make cycling more popular? • Bài viết trong khoảng 45 phút, vẫn theo cách viết […]

Read More IELTS Insights – Writing- Post 5 – Bài viết mẫu đề Writing Task 2 ngày 1/ 11/ 2018
November 7, 2018

208 Comments

IELTS Insights – Writing- Post 4 – Bài viết mẫu đề Writing Task 2 ngày 13/ 10/ 2018

BÀI MẪU CHO ĐỀ IELTS WRITING TASK 2 NGÀY 13/ 10/ 2018 Many museums and historical sites are mainly visited by tourists but not local people. Why is this the case and what can be done to attract more local people to visit these places? • Thầy viết bài mẫu này là vì một vài […]

Read More IELTS Insights – Writing- Post 4 – Bài viết mẫu đề Writing Task 2 ngày 13/ 10/ 2018
October 16, 2018

375 Comments

IELTS Insights – Writing and Speaking – Paraphrasing!!!

🎁IELTS Insights: Để Paraphrase nhanh chóng và chính xác, không nhất thiết phải có nhiều từ vựng!🎁 Nếu đang nghiên cứu IELTS , có lẽ em hiểu được tầm quan trong của Paraphrasing. Đối với những bạn chưa rõ, thầy xin giải thích đơn giản khái niệm Paraphrasing nhé. Paraphrasing là việc nêu lại ý […]

Read More IELTS Insights – Writing and Speaking – Paraphrasing!!!
July 8, 2018

195 Comments

IELTS Insights – Writing – Post 3 – Thời gian cần thiết cho việc luyện tập Writing

💫IELTS Insights: Đừng quá lo nếu bạn tốn đến ‘bốn tiếng’ để luyện tập một bài essay💫 Có nhiều bạn lo sợ rằng em tốn từ 2 đến 4 tiếng để hoàn thành bài một bài essay. Thực tế, em chỉ có khoảng 40 phút để viết trong bài thi thật. Và, việc phí một […]

Read More IELTS Insights – Writing – Post 3 – Thời gian cần thiết cho việc luyện tập Writing
July 8, 2018

311 Comments

IELTS Insights – Writing – Post 2 – Các lỗi phổ biến trong Task 1

⚠️IELTS Insights: Các lỗi phổ biến khi viết Task 1 mà em cần sửa ngay⚠️ Khi dạy viết biểu đồ, thầy nhận thấy nhiều học viên mắc nhiều lỗi sai khi viết câu. Những bạn này bao gồm cả những bạn đạt Writing 6.0+ Để bài học hiệu quả, trước hết em xem qua câu mô […]

Read More IELTS Insights – Writing – Post 2 – Các lỗi phổ biến trong Task 1
July 8, 2018

6 Comments

IELTS Insights – Writing and Speaking – Affect/ Impact/ Influence

IELTS Insights: Lưu ý khi sử dụng các từ mang nghĩa ‘ảnh hưởng’ như affect, impact, hay influence Trong Ielts writing và speaking, học viên có thói quen dùng các từ mang nghĩa ảnh hưởng. Ví dụ , các em thường dùng ‘affect, impact và influence’. Post này phân tích các lỗi phổ biến của […]

Read More IELTS Insights – Writing and Speaking – Affect/ Impact/ Influence
July 7, 2018

176 Comments

IELTS Insights – Writing- Post 1 – Bài viết mẫu đề Writing Task 2 ngày 16/ 9/ 2017

IELTS Insights: Đáp án mẫu đề Writing Task 2 ngày 16/ 9/ 2017 Students leave high school without learning the way how to manage their money. What are the reasons and solutions of this issue? Bài viết trong khoảng 45 phút, vẫn theo cách viết đơn giản, ngắn gọn, nhưng hiệu quả. Bài viết được […]

Read More IELTS Insights – Writing- Post 1 – Bài viết mẫu đề Writing Task 2 ngày 16/ 9/ 2017
June 23, 2018

311 Comments