IELTS Insights – Writing and Speaking – Cách để nâng band khi dùng ‘Try to Verb’.

Khi nói đến sự cố gắng, chắc hẳn bạn đã quen thuộc với cấu trúc ‘try to Verb’. Tuy nhiên, IELTS Insights xin giới thiệu với bạn một Tip (mẹo) để nâng điểm khi dùng cụm này. Bạn hãy xem dưới đây, và đừng quên tận dụng mọi cơ hội tối ưu hóa điểm số nhé. Chúc bạn học tốt!

October 5, 2020