Trang chủ

Khóa học IELTS Beginner (4/4.5) được thiết kế để củng cố lại nền tảng về tiếng Anh. Bên cạnh đó, học viên làm quen với đề thi IELTS qua những bài tập ngắn và đơn giản.
Trong khóa IELTS Intermediate (5/5.5), học viên giải những bài gần với IELTS. Ngoài ra, bạn cũng học kỹ thuật đưa ra câu trả lời chất lượng. Điều này giúp mang lại điểm số cao hơn.
Bài tập khóa IELTS Advanced (6/6.5) được thiết kế để thúc đẩy kỹ năng đọc và nghe. Hơn nữa, về viết và nói, học viên học ý tưởng và từ vựng tốt để đạt điểm cam kết.

VỀ IELTS INSIGHTS

IELTS Insights được thành lập với mục đích chia sẻ kiến thức hữu ích về IELTS. Sau đó dần cung cấp các khóa học trực tiếp. Tất cả nhằm giúp cộng đồng luyện IELTS có nhiều cơ hội đạt điểm mong muốn.

Những bài viết từ IELTS Insights không nhiều và liên tục. Tuy nhiên, chúng đều được chia sẻ từ kiến thức và kinh nghiệm của tác giả nhiều lần 8.0 (Tối đa đã đạt: L9.0 – R8.0 – W8.5 – S8.5). Điều này kèm nhiều lần thi, nhiều năm luyện tập và giảng dạy, IELTS Insights mong muốn mang cho người đọc những bài học chính xác và mang tính áp dụng cao.