IELTS Insights – Reading – Post 3 – Multiple choice, a tricky question.

? IELTS Insights: Một câu hỏi khá đánh đố (nhưng hay) cho Multiple choice ? Đoạn trích từ bài đọc Essentially, the argument couldn’t be simpler. On one side are those who say that the business* will die if it doesn’t change. On the other are those who say it will die if it does. What’s […]

Read More IELTS Insights – Reading – Post 3 – Multiple choice, a tricky question.
August 21, 2018

196 Comments

IELTS Insights – Reading – Post 2 – Yes/ No/ Not given, một câu hỏi thú vị và nhiều bài học hay

? IELTS Insights: Yes/ No/ Not given, một câu hỏi quá hay!!!? Qua tiêu đề bài viết, có lẽ sẽ em thấy thầy hơi overexcited (Tạm dịch: phấn khích thái quá :v). Tuy nhiên, đây chắc là một trong những câu hỏi thầy thấy thú vị nhất từ trước giờ. Lý do là vì nó khá tricky […]

Read More IELTS Insights – Reading – Post 2 – Yes/ No/ Not given, một câu hỏi thú vị và nhiều bài học hay
August 14, 2018

306 Comments