IELTS Insights – Speaking – Post 3 – Speaking Part 1: SMILE

IDIOMATIC LANGUAGE ĐỂ LẤY VOCABULARY 7.0+ CHO MỘT CHỦ ĐỀ MỚI, ĐANG RA QUÝ 3/ 2019. Hi các bạn! chủ đề Smile là chủ đề gây khó khăn cho nhiều học viên. Lý do là vì các bạn chẳng có nhiều từ vựng để “chém”. Khổ nỗi là nó đang ra trong quý này ạ, […]

Read More IELTS Insights – Speaking – Post 3 – Speaking Part 1: SMILE
June 1, 2019

1,839 Comments