IELTS Insights – Writing and Speaking – Cách để nâng band khi dùng ‘Try to Verb’.

Khi nói đến sự cố gắng, chắc hẳn bạn đã quen thuộc với cấu trúc ‘try to Verb’. Tuy nhiên, IELTS Insights xin giới thiệu với bạn một Tip (mẹo) để nâng điểm khi dùng cụm này. Bạn hãy xem dưới đây, và đừng quên tận dụng mọi cơ hội tối ưu hóa điểm số […]

Read More IELTS Insights – Writing and Speaking – Cách để nâng band khi dùng ‘Try to Verb’.
October 5, 2020

IELTS Insights – Writing – Post 13 – Đặt sequence markers sao cho hay?

Khi viết hoặc nói, chắc chắn bạn không thoát khỏi việc sử dụng ‘Từ nối’. Một trong những cách gọi của nó trong tiếng Anh là ‘sequence markers’. Một vài ví dụ của những từ này là: However, therefore,… Chúng thường được dùng để làm cho thông tin được đưa ra liền mạch hơn. Tuy […]

Read More IELTS Insights – Writing – Post 13 – Đặt sequence markers sao cho hay?
October 5, 2020

340 Comments

IELTS Insights – Writing – Post 12 – Ý tưởng và đoạn mẫu đề thi 26/ 09/ 2020 khiến nhiều bạn ‘đau đầu’

Internet technology means people do not need to travel to foreign countries to understand how others live. To what extent do you agree or disagree? IELTS Insights xin gửi bạn Gợi ý + Một phần bài mẫu cho đề Task 2 mới nhất (26/9/2020). Mỗi bài viết đều phục vụ mục đích hướng dẫn cho […]

Read More IELTS Insights – Writing – Post 12 – Ý tưởng và đoạn mẫu đề thi 26/ 09/ 2020 khiến nhiều bạn ‘đau đầu’
October 5, 2020

1,610 Comments