Chia sẻ về IELTS

Tại đây bạn có thể đọc các bài viết chất lượng tại IELTS Insights

Mỗi bài viết ở trang này đều được chia sẻ bởi giảng viên tại IELTS Insights. Giảng viên này đã đạt 8.0+ cho cả bốn kỹ năng. Ngoài ra, người này cũng có nhiều năm kinh nghiệm trong việc học, thi, và giảng dạy IELTS.

Bạn vui lòng chọn kỹ năng mà mình muốn học dưới đây nhé.

Listening (Kỹ năng nghe)

Reading (Kỹ năng đọc)

Writing (Kỹ năng viết)

Speaking (Kỹ năng nói)

Materials (Tài liệu)

Ngoài ra, nếu quan tâm đến các khóa học trực tiếp tại IELTS Insights, bạn có thể tham khảo

Thông tin chi tiết các khóa học tại IELTS Insights

Lịch khai giảng trong tháng tại IELTS Insights